Information om ROT-avdrag

Den 1 juli 2009 infördes ett nytt system för att underlätta för den som vill ha skatte-reduktion för hushållstjänster och byggtjänster. Systemet, som kallas fakturamodellen, innebär att du får preliminär skattereduktion direkt vid köpet. Beloppet är maximerat till 50 000 kronor för arbete som är utfört och betalat under året.

Fakturamodellen innebär att en privatperson som köper hushållstjänster eller byggtjänster av en person som har F-skattsedel ska kunna komma överens med säljaren om att betalning endast ska göras med hälften av den angivna arbetskostnaden. Säljaren får begära utbetalning från Skatteverket med den del av arbetskostnaden (inklusive mervärdesskatt) som köparen inte har betalat. 

Arbetet ska avse reparation, underhåll, eller om- eller tillbyggnad exempelvis renovering av kök och badrum, ommålning, tapetsering och golvläggning. Klicka här för att se vilka tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag 

Nybyggande av bostadshus eller komplementhus omfattas inte.

Du kan aldrig få skattereduktion med ett högre belopp än vad du ska betala i slutlig skatt. Om du inte ska betala någon slutlig skatt så får du ingen skattereduktion eftersom det inte finns någon skatt att räkna av emot. För att kunna utnyttja maximalt husavdrag måste man komma upp i mer än 50.000 kronor i slutlig skatt under året. För det krävs det normalt en månadsinkomst på 24.000 kronor eller mer.

För att du ska ha rätt till skattereduktion måste du både äga och själv nyttja den fastighet eller bostadsrätt där ROT-arbetet har utförts. Det räcker om du äger en del av fastigheten eller bostadsrätten för att du ska kunna få skattereduktion.

När det gäller markarbeten är det fortfarande inte helt klart vilka arbeten som kommer ger rätt till skattereduktion. Av det förslag som finns framgår att markarbeten som avser grävning för ledningar för t.ex. el eller värme i direkt anslutning till byggnaden borrning för bergvärme och brunnsborrning ska ge rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet är utfört i nära anslutning till huset.

Läs mer om ROT-avdraget på www.skatteverket.se eller ring Skatteupplysningen 0771-567 567